אודות הקמפוס הוירטואלי
מרכז פסג"ה ניסויי באר שבע, המוביל פיתוח מקצועי של סגלי הוראה, שם לו למטרה את הובלת החדשנות הטכנולוגית בפיתוח סגלי ההוראה. זאת תוך חשיפתם לשילוב טכנולוגיות וכלים חדשניים בתהליך ההוראה – למידה. על כן, ההשתלמויות בפסג"ה מנוהלות זו השנה החמישית גם באמצעות אתר מלווה קורס בקמפוס הווירטואלי של הפסג"ה.
 
בכל השתלמות, מוביל ההשתלמות מתבקש לקיים לפחות מפגש ווירטואלי אחד בנוסף למפגשים פרונטאליים, דבר המחייב את המשתלמים לפעול באתר מלווה ההשתלמות ולהתנסות בלמידה מקוונת.
 
מרכז מידע שבפסג"ה מעניק למובילים שירותי הנחיה וליווי צמודים בשלבים השונים של העברת ההשתלמות.
הקמפוס הווירטואלי שלנו כולל בשלב זה של השנה (ינואר 2010) כ- 60 סביבות למידה.
 
ניתן לדווח כבר בשלב זה על התקדמות משמעותית בתהליך הלמידה המקוון בחלק גדול מההשתלמויות. המובילים מקיימים למידה ווירטואלית תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים שהקמפוס מציע.